Privacy Policy

Fotograf Reimers Atelier AS garanterer at brukerens personopplysninger håndteres i samsvar med personopplysningsloven. Dette betyr at vi kun behandler den personlige informasjonen som er nødvendig for å gi brukeren den beste service. Gjennom at brukeren aksepterer disse vilkårene, godtar brukeren at dens personlige data er lagret hos Fotograf Reimers Atelier AS. Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredje part og de oppbevares ifølge norsk lov.